Projekt realizowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
 Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”,
Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” POIG w 2012 r


 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych jest beneficjentem w dwóch projektach POIG 1.3.1.
Przy realizacji tych projektów wpsółpracuje firmami Orlen Oil Sp. z o.o. oraz Auto Galeria Sp. z o.o.