Projekt realizowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
 Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”,
Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” POIG w 2012 r


Projekt POIG.01.03.01-12-104/12-00

Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych

Jednostki realizujące projekt:

Beneficjent: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych

Konsorcjant Biznesowy: Orlen Oil Sp. z o.o.